Profesjonalna obsługa księgowości w twojej firmie.


Usługi

Księgowość

Księgi rachunkowe
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ewidencja przychodów (ryczałt)
Karta podatkowa

ZUS

Obsługa zadań związanych z ZUS. Deklaracje rozliczeniowe i zgłoszeniowe. Obsługa kontroli ZUS.

Płace

Sporządzanie list płac oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników. Obsługa PPK.

Sprawozdania finansowe

Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz obsługa ich badań przez biegłego rewidenta.

Zeznania roczne

Deklaracje roczne PIT i CIT dla naszych klientów oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Doradztwo gospodarcze

Wnioski kredytowe, ocena proponowanych przez banki i firmy leasingowe finansowań, biznesplany oraz prognozy.