Cennik

Informacje zawarte w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie podczas nawiązywania współpracy.

Ceny zależą także od formy współpracy i sposobu przekazywania danych – dokumenty w formie papierowej, skany dokumentów nadające się do automatycznego odczytu oraz zastosowanych rozwiązań do automatyzacji procesów. Stosujemy rynkowe rozwiązania pudełkowe (gotowe konwertery) oraz przygotowujemy także rozwiązania szyte na miarę.

Cennik usług księgowych

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów (bez VAT) – od 300zł brutto

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów (z VAT) – od 300zł netto

Księgi rachunkowe – od 500zł netto, a w przypadku dużej ilości dokumentów i nakładu pracy – stawka godzinowa (do ustalenia)

Sporządzenie sprawozdania finansowego – średnia wartość faktury z danego roku bilansowego (1/12 z sumy faktur), nie mniej niż 500zł netto

Cennik rozliczeń rocznych

Sporządzenie PIT36 / PIT36L / PIT28 osób prowadzących działalność gospodarczą – od 100zł netto

Sporządzenie PIT37 / PIT36 osób nie prowadzących działalności gospodarczej – od 100zł brutto

Sporządzenie PIT36+PIT-ZG (dochody z zagranicy) – od 150zl brutto

Obsługa płacowa / ZUS

Pracownik, umowa cywilno-prawna, opiekunka dziecka – 24zł netto

Prowadzący działalność, osoba współpracująca, wspólnik spółki – 40zł

Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych – 100zł obsługa umowy + 30zł każdy pracownik należący do planu

Pozostałe

Wszystkie pozostałe usługi są wyceniane wg stopnia skomplikowania oraz czasu poświęconego na ich wykonanie za pomocą stawki godzinowej 165zł netto za godzinę.